Zonnecellen

PV-installaties, de Zonnecellen techniek

Onlangs is onze firma gecertificeerd voor het meten en rapporteren
betreffende de werking van PV installaties.(zonnecellentechniek).
Zoals bekend neemt de werking van de zonnecellen in de loop der jaren af.
Met onze metingen kunnen wij een rapport maken in welke conditie uw
zonnecellen verkeren.

Ook is het mogelijk om verborgen gebreken aan de zonnecellen en bekabeling
te ontdekken en eventueel te repareren, zodat u gegarandeerd blijft van een
maximale werking van de zonnecellen en de omvormers, zeker met betrekking
tot het terug leveren naar het elektriciteit net.

Alle keuringen en rapporten kunnen wij onafhankelijk verzorgen.

Natuurlijk blijft het mogelijk om een nieuwe installatie aan te schaffen.
Bij oplevering ontvangt u van ons gratis een complete oplevering
rapportage.

In hoofdzaak gebruiken wij Duitse producten, omdat deze van een redelijk
goede kwaliteit zijn, en betere garantie bepalingen hebben tot het product.

Veelal worden de gegevens van de fabrikant niet ondersteund met de werkelijk
opgebrachte metingen, het kan zijn door defecten of kwaliteit van de
installatie.
Kabels en verbindingen kunnen beschadigd zijn waardoor een grotere kans op
brand, zeker bij de DC (gelijkstroom), kunnen optreden.

Verzekering technisch kan een rapport U ondersteunen als onverhoopt iets mis
zou gaan.

In veel gevallen zijn componenten, indien nodig, in de meterkast niet
zorgvuldig aangepast, om een maximale terug levering te garanderen.
Daarom is het in veel gevallen verstandig om de PV- installatie en de
elektro- installatie periodiek te laten keuren.

Dus: de All-Round Vakman.Schuindak element

Platdak element

Mtk v omvormers

Gecom omvormers

Wat verstaan we onder een inspectie!

PV Inspectie:

Bij de installatie en onderhoud van de PV installaties als groene stroom energiebron zijn de
volgende punten van belang;
De veiligheid van de geïnstalleerde installatie;
De duurzaamheid van de gebruikte materialen;
De betrouwbaarheid van de installatie;
En het belangrijkste aspect van de PV installatie, de efficiëntie en opbrengst van het
geïnstalleerde PV systeem.

Om bovenstaande punten te kunnen borgen is een juiste en liefst een onafhankelijke inspectie
en regelmatig onderhoud van groot belang.

Wat houd de PV inspectie o.a. in:

Het controleren van de tekeningen en documenten;
Het visueel controleren van de installatie aan de hand van de tekeningen en documenten;
Het uitvoeren van electrische metingen;
Het meten van de zonnestraling;
Het controleren van de optimale positie en hellingshoek van de PV panelen;
Aanvullend kan er thermografisch onderzoek plaatsvinden (aanbeveling)

De uitkomst van de inspectie wordt in een onafhankelijk rapport vastgelegd zodat u zeker
weet dat de geleverde installatie aan de gestelde eisen en normen voldoet. Tevens kunt u
indien gewenst dit rapport overleggen aan uw verzekering.

Thermografisch onderzoek:

Het lijkt vanzelfsprekend dat de geleverd PV installatie het maximale rendement oplevert,
maar alle verliezen en defecte cellen kunnen het rendement aanzienlijk verminderen.
Een van de manieren om dit te kunnen controleren is door middel van een thermografisch
onderzoek. Hiermee kunnen wij defecte cellen en slechte verbindingen in het systeem zichtbaar
maken, zonder de installatie uit te schakelen.
Wel is aan te bevelen om het thermografisch onderzoek uit te voeren op een onbewolkte
of lichtbewolkte dag daar juist dan het grootste rendement, dus warmte, aanwezig is om
ook de kleine defecten waar te kunnen nemen.
De temperaturen worden vergeleken met de specificaties van de componenten van de
leverancier om zo te kunnen bepalen of deze niet afwijken en onnodige veroudering en
defecten tijdig te signaleren.
Tevens kan door middel van thermografisch onderzoek eventuele fabricage fouten worden
opgespoord om zo nodig aanspraak te kunnen maken op de garantie van de componenten.
Om het rendement van uw zonnepanelen zo hoog mogelijk te houden en defecten vroegtijdig
te kunnen signaleren adviseren wij als onafhankelijk inspectiebureau de inspecties regelmatig
te laten uitvoeren.
TIP: Als u toch uw bladeren uit uw dakgoot aan het verwijderen bent, neem dan gelijk uw
zonnepanelen af met water en een beetje groene zeep.

All-Round Vakman Heinz Notermans
Nuinhofstraat 42 - 6361BD Nuth
Tel : ---045 5650500
Mob: --0654 382501
Fax: ---045 5650502
heinz.notermans@kpnmail.nl
kantoor: Reukenderweg 20 t.o. nr.17
6361 AX Nuth

 

 

© copyright 2016 - Heinz Notermans- All rights reserved